Wednesday, August 3, 2011

Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pekan

Falsafah Sekolah
Sebagai insan,pelajar-pelajar mempunyai hak untuk mendapat pendidikan. Mereka boleh dididik dan diajar serta boleh mencapai kejayaan. Sekolah bertanggungjawab mendidik dan mengajar mereka untuk menjadi insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani,emosi dan jasmani.

Visi
1997 - Menitiskan pendidikan cemerlang oleh pendidik cemerlang dengan budaya khidmat cemerlang supaya pelajar berterusan cemerlang untuk kecemerlangan agama,bangsa dan negara.
2006 - Sekolah Harapan Negara 2008
2008 - Sekolah Cemerlang 2008
2009 - Sekolah Cemerlang 2013

Misi
1. Memastikan pencapaian kurikulum sentiasa cemerlang
2. Melibatkan pelajar secara menyuluruh dalam kokurikulum dan membina sekolah berwatak
3. Mewujudkan persekitaran yang kondusif
4. Memupuk nilai murni dan sahsiah yang terpuji
5. Mewujudkan pengurusan yang cekap dan berkesan

No comments: